VÅR SERVICEVERKSTAD 

VERKSTADSPRISER CYKEL
Byte av vajer växel/broms per st 195kr
Slangbyte 180kr
luftning av hydraulisk  broms per st. 295kr
Ställa bromsar 195kr
Riktning hjul 250kr
Borra upp lås 200kr
Byte av kedja 195kr
Pris/timme cykel 595kr
Minimumpris cykel 60kr
SERVICE PAKET 1.
Justering av växlar, bromsar, nav, styrlager och en generell säkerthetskontroll.
495kr
SERVICE PAKET 2.
Som paket 1 + ,riktning av hjul, arbetstid och byte av delar.
795kr
SERVICE PAKET 3.
Som paket 1 & 2 + total genomgång, inklusive utbyte av lager, infettning etc.
1350kr

Materialkostnad tillkommer på ovan angivna priser. Har även drive in verkstad.

 

VAROR SOM EJ HÄMTAS UT I TID, DEBETERAS KUNDEN 20KR PER DYGN. OM VARAN EJ HÄMTAS INOM 90 DAGAR TILLFALLER VARAN BUTIKEN.